SAL7373, Act: R°89.2 (224 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°89.2  
Act
Date: 1479-10-19

Transcription

2019-04-21 by Greet Foblets
Want jan ph(ilip)s als geleyt nae des(er) stad recht tot allen den goede(n)/
have en(de) erve jans brueders en(de) jans wilen maes hem metter stad/
br(ieven) gescr(even) aen den meye(r) van cumptich oft sijne(n) stedehoude(r) hadde doen/
leve(re)n alle deselve goede en(de) dach va(n) rechte doen bescheyde(n) den/
voirs(creven) ja(n)ne brueders gheerde maes en(de) willem(me) smeets zijnen swag(er)/
om oft zij tege(n) de voirs(creven) leveringe yet hadden willen allige(re)n alhier/
te compare(re)n tot eene(n) seke(re)n geleden(en) dage Dair op heden de/
voirs(creven) p(er)sone als ten verstreken(en) dage van rechte niet geco(m)pareert/
en sijn willem(me) van leefdale als p(ro)cur(eur) svoirs(creven) jans philips/
trecht versuek(ende) Soe hebben de scep(enen) van loeven(en) ter manissen/
smeyers gewijst voir een vo(n)nisse nae dat hen heeft gebleken bij/
rescripte des meyers van cumptich de voirs(creven) leveringe en(de) dachbesceydinge/
geschiet te zijne waer de voirs(creven) p(er)sone(n) niet en co(m)pareerde(n) ten/
opstane smeyers ende der scepen(en) Dat men den voirs(creven) geleydden/
vand(en) voirs(creven) goeden houden soude inde macht van sijne(n) voirs(creven)/
beleyde zoe verre dat noch voir scepen(en) comen is cor(am) om(n)ib(us) scab(inis)/
in sca(m)p(n)[o] de(m)pt(is) borch(oven) duffle oct(obris) xix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer