SAL7373, Act: R°9.2 (16 of 786)
Search Act
previous | next
Act R°9.2  
Act
Date: 1479-07-06

Transcription

2019-12-17 by Greet Foblets
Van alsulke(n) stote questie(n) en(de) geschille(n) als uuytstae(n) tussche(n) gielise/
en(de) anthonise de duis gebruede(re)n zone(n) wile(n) jans de duis gerarde/
massart pasquet dems zijnd(er) werdinne(n) docht(er) lamberts wilen/
denijs alijte(n) hue(re)r sust(er) ae(n)legge(r)s t(er) eender en(de) marco colyn als/
man en(de) mo(m)boir va(n) lorette v(er)weerde(r) t(er) ande(r) zijde(n) Aengaen(de)/
zeke(re)n erflijcke(n) goede(n) gebleve(n) en(de) v(er)storve(n) nade doot jans de/
babbye en(de) joha(n)nen zijns wijfs welke jan oude oem was/
in zijne(n) leven(e) vand(en) voirs(creven) p(ar)tien hebbe(n) hen deselve p(ar)tien/
te weten(e) de voirs(creven) g(er)t voir he(re) en(de) alle dande(r) medep(ar)tien/
absent zijnde die hij h(ier)inne geloeft te v(er)vange(n) t(er) en(de) de voirs(creven)/
marco v(er)w(er)de(r) gesubmitteert en(de) verbonden in segge(re)n en(de) vrie(n)delike/
yffene(re)n te weten(e) de voirs(creven) gerardt in m(er)ten brulo en(de) willem(me)/
janar en(de) de voirs(creven) wed(er)p(ar)tie in he(re)n anth(onijse) va(n) warna(n)t p(rie)ste(r)/
en(de) pete(re)n cupet In sulker vuege(n) dat zij hen va(n) p(ar)tien gescille(n)/
informe(re)n sulle(n) en(de) duytsp(ra)ke d(aer)af doen op dat zijs eens zij(n)/
oft and(er)s die sake te bringen voir scepen(en) va(n) loven(e) om d(aer)af/
een vo(n)nisse te hebben om den wijn en(de) al bynne(n) acht dage(n)/
naestcomen(de) promitt(entes) ratu(m) duffle rethema(n)s julii vi
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-08 by Jos Jonckheer