SAL7373, Act: V°101.3 (242 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°101.3  
Act
Date: 1479-10-29

Transcription

2019-07-02 by Greet Foblets
It(em) is tvoirs(creven) bekin geschiet te dier meyni(n)gen dat/
de voirs(creven) jan van beert d(air) mede tallen tiden alst hem/
gelieft sal moegen verhale(n) alle schaden ende lasten zij/
wa(r)en van rechte oft ande(re) die hij e(n)nichssins soude/
moege(n) lijden uut saken vand(er) borchtocht o. die hij/
op eerghiste(re)n voe(r) den voirs(creven) meest(er) janne dede voir scep(enen)/
van loeven(en) aen m(ijn) vrouwen ende tgodshuys vand(er) banck/
van eend(er) pechting(en) van seke(re)n landen des voirs(creven) godsh(uys)/
gelegen te leefdale ende van oic tgene des hij uut/
saken der selver soude moete(n) betalen ende niet voirde(r)/
cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer