SAL7373, Act: V°108.1 (253 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°108.1  
Act
Date: 1479-11-04

Transcription

2019-08-11 by Greet Foblets
It(em) her denijs de clyeve(re) priester prochiaen van velthem/
nae dat in sijnd(er) p(rese)ncien en(de) oic ter p(rese)ncien vand(en) rade/
vander stad gelesen is eene uutsprake vand(er) stad geschiet/
augusti vi lestleden tusschen de weduwe (christ)iaens zoeten/
en(de) reyne(re)n van deurne ter eenre zijde(n) ende gielijse vand(en)/
ynde janne troyen en(de) goessen vand(er) calsteren pechteneers/
vand(er) thiende(n) van velthe(m) desselfs hee(re)n denijs ter ande(re)/
en(de) geseecht ope(n)lijc dat de selve her denijs ten tide/
van dier uutsprake(n) selve mede voir den rade vand(er) stad/
was ende dat hij ald(air) alsdoen gekint hadde dat de /
voirs(creven) pechteneers hem vand(er) selver hue(re)r pechting(en) volcomel(ic)/
hadden betaelt en(de) dat e(n)nige(n) vand(en) rade dat wel/
indenckich was hoe wel dat in der voirs(creven) uutsprake(n) niet/
en stont begrepe(n) heeft geseecht hadde hij dat geweten/
hij en hadde tvervolch niet gedaen opde pechteneers/
dat hij dair voe(r) te luydick op hen hadde gedaen ende/
kinde dat hij ongelijc hadde ende wa(r)e? mede te vrede(n)/
ende soude cesse(re)n en(de) aflate(n) sonder meer d(air)op tege(n) hen/
te volge(n) Act(um) cor(am) berghen cav(er)son burg(imagistri) et plu(r)ib[(us)] aliis/
de (con)s(ili)[o] no(vem)[br(is)] iiii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer