SAL7373, Act: V°109.2 (256 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°109.2  
Act
Date: 1479-11-06

Transcription

2019-09-25 by Greet Foblets
Allen (et)c(etera) doen cond dat colin mathieu i heeft geconst(itueert)/
gesedt volcomen macht p(ro)curacie ende auct(oriteit) gegeven/
joese van oerbeke janne van udekem vorspreke willem(me)/
van lele ende janne van borre aut Alle en(de) yeg(ewelke)/
zijn saken questien ende geschille(n) die hij alsnu uutstaen(de)/
heeft oft namaels hebben sal moege(n) Alle zijn goede/
sculden (et)c(etera) in mel(iori) forma promitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) cav(er)son burg(imagistro) berthe(m) moelen scab(inis) no(vem)[br(is)] vi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer