SAL7373, Act: V°125.2 (291 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°125.2  
Act
Date: 1479-11-23

Transcription

2019-11-29 by Greet Foblets
It(em) gheert fredericx ter eenre en(de) marie vand(er) hofstad al(ia)s vand(en)/
ha(m)me hebbe(n) uutgesedt hue(re)n dach van rechte op hed(en) dienen(de)/
voir meye(r) ende scepen(en) van loev(ene) gelijc dien op hede(n) gedient/
soude hebben xiiii nacht lang om binne(n) middele(n) tide vand(en)/
gescille(n) die zij tege(n) malcande(re)n uutstaen(de) hebben eens te werden/
metter mi(n)nen oft alsdan voirts te vare(n) alsoe verre zij niet en/
verenige(n) Ind(er) selver manie(re)n zij op hede(n) voirts soude(n) gevare(n) hebbe(n)/
sond(er) p(re)judijs van yemants rechte borch(oven) duffle no(vem)[br(is)] xxiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer