SAL7373, Act: V°128.4 (300 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°128.4  
Act
Date: 1479-11-23
LanguageNederlands

Transcription

2019-12-20 by Greet Foblets
Want jouffr(ouwe) lijsb(eth) sboden weduwe wout(er)s wile(n) pynnock/
die heeft en(de) houden(de) is uut crachte van scep(enen) br(ieve) van loeven(e)/
over lang gepasseert vijfentwintich rijders erflijc vallen(de) alle/
jae(re) opte(n) xxiii[te(n)] dach van december Aen en(de) op de goede en(de)/
pande wile(n) toebehoeren(de) ja(n)ne vand(en) borch(oven) en(de) rase sijne(n) sone nu/
toebehoe(re)nde pete(re)n vand(en) poele hier nae onder den vo(n)nisse bescr(even)/
mett(er) stad br(ieve) gescr(even) aen den meye(r) va(n) libbeke oft zijne(n) stedehoude(r)/
heeft doen leve(re)n alle de selve goede huer oft den bring(er) der voirs(creven) br(ieve)/
en(de) dach van rechte doen bescheyde(n) den voirs(creven) pete(re)n oft hij he(m) d(air)/
teg(en) hadde wille(n) oppone(re)n Tot welcke(n) dage de voirs(creven) pet(er) noch/
niema(n)t anders come(n) en is arnold(e) van kets p(ro)cur(eur) der voirs(creven) wed(uwe)/
(com)pare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) Soe hebben de hee(re)n scepen(en)/
van loev(ene) t(er) maniss(en) smeyers gewesen voir een vo(n)nisse [nae trapport tyebauts steenweechs] dat me(n) den/
voirs(creven) arnold(e) tot behoef der voirs(creven) jouffr(ouwe) houde(n) sal inde poss(essi)[e] d(er) voirs(creven)/
goede(n) alsoe v(er)re alst noch voir scep(enen) come(n) is in sca(m)p(n)[o] nove(m)br(is) xxiii/
Dit zijn de goede d(air) voe(r) af geruert is/
Ierst thoff geheete(n) verlore(n) cost mette(n) woeni(n)gen huysen hoven bog(ar)den/
en(de) hue(re)n toebehoirte(n) (et)c(etera) p(ro)ut h(abetu)r sub s(e)n(tent)ia de ista ma(teria) de data aprilis/
xxv li(br)/
Dit zijn de goede d(air) voe(r) af geruert is/
Ierst thoff geheete(n) verlore(n) cost mette(n) woeni(n)gen huysen hoven bog(ar)den/
en(de) hue(re)n toebehoirte(n) (et)c(etera) p(ro)ut h(abetu)r sub s(e)n(tenti)a de ista ma(teria) de data aprilis/
xxv li(br)[o] lxxvii [o] lxxvii
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils , Jos Jonckheer , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer