SAL7373, Act: V°129.2 (303 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°129.2  
Act
Date: 1479-11-24

Transcription

2020-01-17 by Greet Foblets
It(em) denijs kerincx in p(rese)ncia heeft getransporteert ende/
overgegeve(n) adriane de hont alsulcken pe(n)ning(en) als he(m)/
op heden bijde(n) hee(re)n scepen(en) van loeven(e) aen ende op/
(christ)iane meys aengewesen zijn Om d(air) mede alsoe verre/
de selve pe(n)ning(en) strecken te vervalle(n) ende te vernuege(n)/
de so(m)men en(de) creditue(re)n alsoe die hier nae volgen Te/
weten(e) pauwelen messuys thien crone(n) te xxvi st(uvers)/
tstuc It(em) ja(n)ne de vos xii r(ijns) gul(den) te xx st(uvers) eens/
als vo(r)e dafquite(n) van eene(n) r(ijns) guld(en) der twee r(ijns) gul(den)/
lijfpen(sien) die de voirs(creven) denijs den selve(n) janne tot seke(re)n/
t(er)mijne(n) sculdich is ende voe(r) den pacht der selver twee/
r(ijns) gul(den) It(em) arnde ongeleghe woute(re)n stijne(n) ja(n)ne stijnen/
jasp(er) wellens ja(n)ne van udekem en(de) willem(me) van diemen/
tsame(n) sesse r(ijns) guld(en) in afslage van des zij voir/
dafquite(n) van twee pet(er)s lijftochte(n) als borge(n) des voirs(creven)/
denijs uutgeleet hebben Bekinnen(de) de voirs(creven)/
denijs aen de voirs(creven) pe(n)ning(en) he(m) gheen recht meer te/
hebben cor(am) reth(eman) moelen nove(m)br(is) xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer