SAL7373, Act: V°133.4 (310 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°133.4  
Act
Date: 1479-12-02

Transcription

2020-01-23 by Greet Foblets
It(em) bauduin raes heeft ov(er)gegeve(n) ja(n)ne lambiert dien hij/
verghicht hadde voir eene seke(re) so(m)me dat hij den selven janne/
ticht en(de) aensprake doen en(de) geve(n) sal vand(er) saken d(air) hij he(m) voir hadde/
verghicht op in dijssend(aighe) naestc(omende) en(de) is alsoe d(air)op vand(er) ghichten/
gesceyden welcken dach de voirs(creven) jan ae(n)genomen heeft en(de) heeft/
ov(er)geg(even) oft hij de dien dage niet en quame dat den voirs(creven) ov(er)geven(de)/
niet tegenstaen(de) de voirs(creven) baud(uin) sal blive(n) op zijn beloep van rechte/
sijnd(er) ghichting(en) cor(am) reth(eman) moelen decembr(is) ii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer