SAL7373, Act: V°147.3-R°148.1 (341 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°147.3-R°148.1  
Act
Date: 1479-12-15

Transcription

2020-03-05 by Greet Foblets
Wij borg(er)meesteren scepen(en) ende rade der stad van loeven(e) doen/
cond eene(n) yegelike(n) certifice(re)nde met des(en) l(ette)ren dat opte(n) dach/
van heden voir ons come(n) sijn jonch(e)r lyebr(echt) hee(re) tot meldert (et)c(etera)/
en(de) jouffr(ouwe) katlijne pynnocx sijne medegesellinne inwoenen(de)/
tot loeven(e) voirs(creven) opdoende hoe dat seker questie opverstaen/
wae(r) en(de) geport tusschen hee(re)n willem(me) van horion ridder en(de)/
hen om der goeden wille van wermerbosch gelegen int/
eygen van vlyermale met allen hue(re)n toebehoirte(n) die wilen/
toe te behoe(re)n plage(n) hee(re)n (christ)iaen vand(er) biest geheeten vand(en)/
pas cano(n)nic van ludick de welcke de voirs(creven) jonch(e)r/
lyebr(echt) en(de) jouffr(ouwe) katlij[ne] eene(n) tijt van ja(r)en hebben beseten/
uut ghifte(n) ende transporte hen gedaen bij den hogeboren(en) ende/
mogen(de) prince m(ijn) hee(re) den busscop van luydic hertoge van/
bulloen en(de) greve van loen d(air) toe de voirs(creven) h(er) willem meynt/
recht te hebben uut transporte oft actie(n) hem gecome(n) van/
e(n)nigen erfgename(n) des voirs(creven) hee(re)n (christ)iaens en(de) om de/
genade(n) m(ijns) voirs(creven) gened(ichs) hee(re)n begheert hebben dat beyde/
de voirs(creven) p(ar)tie(n) hen vanden voirs(creven) goeden ende des dair aen/
cleeft mynlic verliken souden sonder dair om in questien van/
processe te vallen en(de) want de voirs(creven) jonch(e)r lyebr(echt) niet
//
gestelt en is dair om te come(n) getrecke(n) om tot den beslichte/
der voirs(creven) saken p(er)soenlic te verstaen Soe hebben de selve/
jonch(e)r lyebr(echt) en(de) jouffr(ouwe) ka(tlij)[ne] voir ons samentlic en(de) besund(er)/
geconst(itueert) en(de) macht geg(even) ja(n)ne roelants lodewijcx sone hue(re)n/
maech en(de) vrient om van desen geschille in hue(re)n name mette(n)/
voirs(creven) hee(re)n willem(me) dage en(de) sprake te houden d(air) af te ov(er)come(n) en(de)/
te veraccorde(re)n bij mynliken wegen en(de) appointeme(n)ten acht(er)gelate(n)/
alle riguer van rechte op dat zij in dien verlijken come(n) en(de) oft/
zij dair inne niet overcomen en conne(n) Soe verre dan de voirs(creven)/
h(er) willem gewilt is hem der saken int geheele te submitte(re)n/
inden edele(n) p(er)soen m(ijns) gened(ichs) he(re)n voirs(creven) dat de voirs(creven) jan roelants/
in hue(re)n name oic dat doen sal van geliken en(de) gelove(n) te beyde(n)/
zijden goet vast en(de) gestentich te houden des de genaden m(ijns) voirs(creven)/
gened(ichs) hee(re)n van luyd(ic) den voirs(reven) hee(re)n willem(me) van horion en(de) ja(n)ne/
roelants in elcx voirneme(n) van dien geschille aengehoirt uut/
spreken en(de) appointe(re)n sal opte verbuerte van sijnre actien die d(air)/
jege(n) pijnde te doen(e) promitt(entes) rat(um) des torconden en(de) vestich(eit)/
hebben wij (et)c(etera) cor(am) cav(er)chon burg(imagistro) borch(oven) reth(eman) scab(inis) dec(embris) xv
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer