SAL7373, Act: V°155.2 (362 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°155.2  
Act
Date: 1479-12-30

Transcription

2020-03-22 by Greet Foblets
Aengaen(de) der questien geport voe(r) den rade vand(er) stat tussche(n) henr(icke)/
va(n) landen(en) t(er) eender en(de) joh(ann)ese py(n)nock natuerlijck t(er) ande(re) Als vander/
helcht van zesse laste herinx die de voirs(creven) henr(ic) nae inhoudt van/
eender cedulle(n) beg(eer)de voldae(n) te hebben(e) want d(air)op geteekent was/
inde(n) rugge dat de(n) voirscr(even) henr(ic) de helcht vand(en) zesse laste(n)/
volge(n) soude D(air)tege(n) joh(ann)es seyde dat hij gheene come(n)scap teg(en)/
henr(icke) gedae(n) en hadde maer tege(n) arnde scrijne en(de) hadde den/
selve(n) v(er)nuecht nae inhoudt vand(er) cedulle(n) en(de) alsoe beg(eer)de hij/
d(air)aff ongehouden te zijne Es geappointeert want dese/
sake aenginck der comenscap vanden heringhen dat/
zij v(er)gade(re)n souden tsamen bij cooplieden hen des v(er)staende/
om metter mynne(n) de voirscr(even) sake te beslichten(e) Ende/
dat dair bij geroepe(n) soude werden de rintmeester va(n) loven(e)/
die oick met joh(ann)ese pynnock voirs(creven) de geluefte gedae(n) hadde/
den voirs(creven) arnde scrijne In co(n)silio op(idi) decembr(is) penult(ima)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer