SAL7373, Act: V°168.2-R°169.1 (387 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°168.2-R°169.1  
Act
Date: 1480-01-11

Transcription

2020-05-01 by Greet Foblets
Aldair wille(m) van haesdonck als geleyt totte(n) goeden ernarts/
del meneye inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(e) heeft/
doen lesen tselve zijn beleyt en(de) d(air)entenden v(er)socht dat he(m)/
die aengewijst werden tot zijnder schult behoef d(air) voe(r) hij/
geleyt es dewelke hij p(rese)nteerde te doe(n) ve(r)ifice(re)n bij eede/
vanden ghene(n) dient behoirde Es come(n) [vacat] wed(uwe) desselfs/
wijlen ernarts del meneye opdoen(de) hoe dat de voirscr(even)/
schult d(air) voe(r) willem was geleyt oirspronck hadde genome(n)/
uuyt zeke(re)n gedingen die voirmaels inde banck te dongelb(er)t/
hadden geweest tussche(n) den voirs(creven) ernaerde t(er) eender zijden/
en(de) jaq(ue)marde del malmaison t(er) ande(re) en(de) want wille(m) desselfs/
jaquema(r)s actie van dien en(de) der uuytsprake(n) d(air)uuyt gevolcht/
ov(er) hadde genome(n) en(de) d(air) uuyt hem hadde doe(n) leyden ende/
al tghene des de voirscr(even) jaquemart dien aengaen(de) hadde/
gevordert dat hij dat hadde gedaen inden name en(de) als/
rintmeest(er) des he(re)n van lynguy en(de) aldus ginck die ane den/
selve(n) hee(re) en(de) niet den voirs(creven) jaquem(ar)de Wair bij het/
blijckelijck wae(r) dat tvoirscr(even) transport dat willem vand(en)/
voirs(creven) jaq(ue)marde hadde d(air)uuyt de selve wille(m) was geleyt/
van gheender weerden en was Dese pointen en(de) meer ande(re)
//
eve(n) v(er)re huer d(air)toe eene(n) dach van thoene(n) werde gekint/
en(de) thoen inne viele p(rese)nteerde zij te thoene(n) hopen(de) alsoe/
dat de voirscr(even) wille(m) met zijne(n) beleyde op de voirs(creven) goede/
v(er)doelt wae(r) dair tege(n) wille(m) replice(re)nde t(er) contra(rie) soe v(er)re dat/
scepen(en) inder sake(n) gemaent gewijst hebbe(n) met vo(n)nisse dat/
den voirs(creven) geleydden ae(n)de beleydde goede volge(n) sulle(n) de gebrek(en)/
vand(en) scepen(en) br(ieve) d(air) voe(r) hij geleyt es soe v(er)re dat scepen(en) ind(en)/
sake(n) gemaent gewijst hebben bijden voirscr(even) jaq(ue)marde bij/
eede gheve(r)ificeert sullen worden cor(am) eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-29 by Jos Jonckheer