SAL7373, Act: V°194.1 (433 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°194.1  
Act
Date: 1480-01-29

Transcription

2020-07-21 by Greet Foblets
Nae dien dat roeloff va(n) berthem nu t(er) tijt scepen(e) te loeven(e)/
behoirlijck met drie rasteme(n)ten gevolcht heeft voir zijn/
gebreck op zeke(re) pe(n)ninghe staen(de) inden wissel alh(ier) die/
meester pet(er) gans als thiendene(r) d(er) he(re)n va(n) sinte b(er)telmeeus/
van luydic ald(air) geset hadde tot behoeff d(er) pe(n)sionar(is)/
va(n) loven(e) en(de) de conde gedae(n) de(n) selve(n) meeste(re)n pete(re)n oft/
hij tegen de voirscr(even) rasteme(n)te(n) yet allige(re)n woude ald(air)/
hij noch nyema(n)t van zijne(n) wegen gecompareert en is En(de)/
nae dat de vorste(r) d(air)op gehoirt es en(de) de voirs(creven) roeloff/
zijn schult bij eede geve(r)ificeert heeft Soe hebbe(n) de/
scepen(en) va(n) loven(e) t(er) manisse(n) smeyers gewese(n) voir een/
vo(n)nisse dat de(n) voirscr(even) roelofve va(n) berthem de voirs(creven) pe(n)ni(n)ge/
volgen soude(n) naede ve(r)ificacie va(n) zijne(n) voirs(creven) sculden en(de)/
gebreke(n) met coste en(de) co(m)me(r) d(air)op gelope(n) In scampno cor(am)/
scabinis januar(ii) xxix
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer