SAL7373, Act: V°194.2 (434 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°194.2  
Act
Date: 1480-01-29

Transcription

2020-07-21 by Greet Foblets
Allen (et)c(etera) dat jan de drua gebore(n) van atricht heeft ge(con)st(itueert)/
geset volcome(n) macht procu(r)acie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) ja(n)ne/
bezuts zone wijle(n) bezuts de bezutcijs Alle en(de) yeg(ewelke)/
zijn acht(er)stellige pachten en(de) rinten hem v(er)schene(n) va(n) sijne(n)/
rinte(n) die hij heeft op de stat en(de) lande va(n) ludick beyde/
gheestelijck en(de) weerlijck en(de) hue(r) goede bynne(n) [en(de) seder den] iii(½)/
ja(r)en lestleden dewelke iii(½) ja(r)en expireerde(n) de(n) yerste(n)/
dach nove(m)br(is) lestleden d(air)voe(r) te pande(n) te dage(n) te volg(en)/
in meliori forma Ende voirts dat hij eene(n) oft meer/
sal moegen substitue(re)n alleenlijck om in absencien des/
voirscr(even) jans bezuts de sake(n) met rechte te v(er)volgen/
zonder e(n)nige pe(n)ni(n)ghe tontfane oft den sculde(re)n/
quitancie te geve(n) Promittens ratu(m) Behalve(n) dat/
de voirscr(even) jan bezuts van sijnen ontfanghe goede/
wettige rekeni(n)ghe doen sal t(er) manissen des voirs(creven)/
jans de drua cor(am) cav(er)chon burg(imagistr)[o] berct mole(n) scabinis/
januarii xxix
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer