SAL7373, Act: V°215.2 (463 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°215.2  
Act
Date: 1480-02-16

Transcription

2020-09-28 by Greet Foblets
It(em) de voirscr(even) daneel heeft geloeft jouffr(ouwen) marien aroens/
zijnder suster jairlijx te betalen(e) alsulke vijff r(ijns) gulden(en) lijfpen(sien)/
als uuyten voirscr(even) goeden noch meer gaen dan voirs(creven) steet staen(de)/
ten live der voirscr(even) jouffr(ouwen) marien talle(n) tijden en(de) t(er)mijne(n) als/
die valle(n) en(de) v(er)schijne(n) sele(n) quol(ibet) ass(ecutu)[m] Et p(ro)inde obligavit/
p(re)d(i)ct(u)m suu(m) he(re)ditar(ium) censum qui(nque) flor(enorum) r(enensium) et xix st(uferorum) prout/
Met vorweerden oick oft de selve v r(ijns) gulden(en) en(de) xix st(uvers)/
erffelijcker rinten namaels afgequeten worden oft dat hij die/
selve ande(re)n p(er)sone(n) v(er)coope(n) woude dat dan de pe(n)ni(n)ge d(air)af/
comen(de) bestaet sulle(n) worden int afquite(n) der voirs(creven) lijfpen(sien) oft/
dat hij die elders op ande(re) pande coopen en(de) gecrigen sal en(de)/
alsoe de voirscr(even) goede d(air)aff ontlasten eisdem
ContributorsGreet Stevens , Mi-Je Van Gils
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer