SAL7373, Act: V°215.4-R°216.1 (465 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°215.4-R°216.1  
Act
Date: 1480-02-16

Transcription

2020-09-30 by Greet Foblets
Item de voirs(creven) jan demain boba heeft geloeft inden name ende/
van wege(n) des voirs(creven) daneels te betalen(e) en(de) af te doen(e) de/
porceelen van pe(n)ningen h(ier)nae bescr(even) en(de) den p(er)sone(n) h(ier)nae volgen(de)
//
Te weten(e) inden yersten xxiiii rinssche gulden(en) aen he(m) selve(n)/
lxviii rinssche gulden(en) aen janne bezuts ende xiiii r(inssche) g(uldenen)/
viii stuv(er)s aen meest(er) janne van wemeldingen Ende heeft/
voirts geloeft de selve jan oft de voirscr(even) daneel e(n)nighen/
last toequame mids der betalingen d(er) voirs(creven) pe(n)ni(n)g(en) dat/
hij hem allen den selve(n) last hoedanich zij wa(r)e af doen/
sal en(de) den selve(n) daneele geheelijck d(air)aff ontlasten eisdem
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer