SAL7373, Act: V°217.1 (468 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°217.1  
Act
Date: 1480-02-20

Transcription

2020-09-28 by Greet Foblets
Item gheert van thienen der statbode heeft geloeft janne va(n)/
bollar neghen rinssche gulden(en) te xx stuv(er)s tstuck tsinte/
jansmesse baptisten naestcomen(de) te betale(n) t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] als va(n) ene(n)/
zwerten p(er)de Act(um) cor(am) berghen burg(imagistr)[o] februarii xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer