SAL7373, Act: V°217.2 (469 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°217.2  
Act
Date: 1480-02-21

Transcription

2020-09-28 by Greet Foblets
It(em) jan vander hofstat zone wijle(n) jans heeft geloeft oftme(n)/
bevonde bij r(e)formacie(n) oft anders dat hij tonrechte getoghen/
hadde alsulk(en) costen van xx rinssche gulden(en) alse hij geleden/
heeft op zijn seijde inden processe dat voirmaels geweest heeft/
inde banck voir scepen(en) van loven(e) tusschen hem als ae(n)legghe(r)/
t(er) eender zijden ende janne de greve meye(r) va(n) leeuwe t(er)/
ande(re) dairaff tvo(n)nisse tusschen hen gegeve(n) wert februarii/
vi a(n)no lxxvi dat hij die te rechte wederke(re)n en(de) restitue(re)n/
sal tamq(uam) ass(ecutu)[m] Inde est fideiussor eius arnoldus vanden/
bruele quem ip(s)e joh(ann)es exinde promisit indempne(m) r(e)leva(r)e/
cor(am) berthem rethemans februarii xxi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer