SAL7373, Act: V°226.3-R°227.1 (494 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°226.3-R°227.1  
Act
Date: 1480-02-24

Transcription

2020-10-24 by Greet Foblets
Want anthonijs van langrode als geleyt nae der stat recht/
van loven(e) voir zijn wettich gebreck tot alle(n) den goeden beyde/
have en(de) erve arnts de smet va(n) pellenberch hem mett(er) stat br(ieve)/
gescr(even) aende(n) meye(r) van libbeke oft zijne(n) stedehoude(r) te pelle(n)berch/
alle de selve goede heeft doe(n) leve(re)n en(de) dach van rechte doe(n)/
bescheyden den voirs(creven) arnde en(de) zijne(n) kinde(re)n tot welken dage/
zij noch nyema(n)t van hue(re)n wege(n) gecompareert en es den
//
voirscr(even) geleydden trecht voirt v(er)sueken(de) Soe v(er)re dat de scep(enen)/
van loven(e) t(er) manissen smeyers gewesen hebben voir een vo(n)nisse/
nae dat hen behoirlijck heeft gebleken bij rappoirte tybouts/
steenwegs d(er) stat bode de voirs(creven) execucie en(de) dachbescheyding(e)/
geschiet te zijne datme(n) den voirscr(even) geleydden vand(en) voirscr(even)/
goeden houde(n) soude inde macht va(n) zijne(n) beleyde en(de) scepen(en)/
br(ieve) alsoe v(er)re het noch voir hen come(n) es In scampno/
cor(am) scab(inis) februar(ii) xxiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer