SAL7373, Act: V°231.4-R°232.1 (508 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°231.4-R°232.1  
Act
Date: 1480-02-27

Transcription

2020-11-04 by Greet Foblets
Item lodewijck gheerts en(de) lijsbeth weduwe bertelmeeus wijlen/
vander elst arnt van hespen alle wonen(de) te tieldonck jan troye/
en(de) henr(ic) van tuydekem beyde wonen(de) te winxele in p(rese)ncia hebben/
gehuert ende bekint dat zij gehuert hebbe(n) ind(ivisim) tegen servase/
opde(n) berch als rintmeester vand(en) xii ap(oste)len te loven(e) eene(n) bempt/
houden(de) omtrint vijf boender geheete(n) den heymsbempt gelijck/
dien gelege(n) es indt schoubroeck inde p(ro)chie va(n) haecht Te/
houden ende te hebben van sinte m(er)tensmesse lestleden eene(n)
//
t(er)mijn van neghen ja(r)en lanck deen nae dande(r) zonder middel/
v(er)volgen(de) Elx jaers daerenbynne(n) om en(de) voe(r) xxxiii hollan(sche) guld(en)/
te xvi stuv(er)s tstuck drie pl(a)c(ken) voe(r) den stuv(er) tsinte m(er)tensmesse/
jairlijx ende ombegrepe(n) te kersmesse te betalen en(de) te loven(e)/
te leve(re)n den voirscr(evenen) voirscr(even) ten tijde zijnde quol(ibet) ass(ecutu)[m] cor(am)/
rethema(n)s moelen februarii penult(ima)
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer