SAL7373, Act: V°232.1 (511 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°232.1  
Act
Date: 1480-02-28

Transcription

2020-11-05 by Greet Foblets
Want gielijs le(m)mens als geleyt nae des(er) stadt recht voir zij(n)/
wettich tot alle(n) den goeden beyde have en(de) erve jans wijlen/
ouderogghe hem de selve goede heeft doen leve(re)n en(de) dach van/
rechte doen bescheyde(n) der weduwe(n) desselfs jans jan(ne) en(de) h(er) petere(n)/
ouderogge p(ri)este(r) gebrued(er)s jacope hue(re)n brued(er) janne amelrijx als/
mo(m)boren zijns wijfs en(de) m(ar)gr(iete) die wijff es goirdts scholiers/
gesuste(re)n kinde(re)n des voirscr(even) wile(n) jans tot welke(n) daghe/
de voirscr(even) p(er)sone noch nyema(n)t van hue(re)n wege(n) gecompareert/
en is den voirscr(even) gielise trecht voirt v(er)sueken(de) Soe v(er)re/
dat de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers gewese(n) hebbe(n) voir/
een vo(n)nisse nae dat hen geblek(en) heeft bij rapporte jans/
de putte(r) vorst(er)s de voirs(creven) execucie geschiet te zijne datme(n)/
den voirscr(even) geleydden vand(en) voirscr(even) goeden houden soude/
inde macht van zijne(n) beleyde en(de) scepen(en) br(ieve) soe v(er)re het/
noch voir hen come(n) was In scampno febr(uarii) ultima
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-06 by Jos Jonckheer