SAL7373, Act: V°247.3 (539 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°247.3  
Act
Date: 1480-03-07

Transcription

2020-12-22 by Greet Foblets
It(em) acht(er)volgen(de) den vo(n)nisse van scep(enen) van loeven(e) gewesen opten/
xxii[te(n)] dach januar(ii) lestlede(n) tussche(n) pete(re)n vand(en) berghe als/
geleyt totten goeden hee(re)n jans hee(re) van longchamp en(de) hee(re)n/
jans van fornemont geheete(n) van longchamp ridde(re)n aenlegger/
ter eender zijde(n) ende lijsbetten tacken voir huer selve(n) ende/
corniel(ise) reyns als procur(eur) hee(re)n jans vand(en) berghe priesters/
geleyt zijnde tot den goede(n) jans van kerckem verweerde(re)n/
ter ande(re) Ende oic den eede die dien vo(n)nisse naevolgen(de)/
jacop van dongelb(er)ge dede febr(uarii) viii dair nae volgen(de) Sijn de/
scepen(en) van loeven(e) op tstuc vand(en) selve(n) eede ind(er) sake(n) gelijc vo(r)e/
gedae(n) gemaent die vo(n)nislijc gewijst hebben op heden den p(ro)cur(eur)/
der wed(er)p(ar)tie(n) te weten(e) den voirs(creven) corniel(ise) reyns d(air) p(rese)nt sijnde/
dat de selve jacop zijns eets voirs(creven) was wel volcome(n) lata/
p(rese)ntib[(us)] om(n)ib[(us)] scab(inis) dempto berthem m(ar)cii vii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer