SAL7373, Act: V°259.2-R°260.1 (577 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°259.2-R°260.1  
Act
Date: 1480-03-18

Transcription

2021-01-27 by Greet Foblets
Het zijn comen te rechte inde banc voir meye(r) ende scepen(en)/
van loeven(e) lijsb(eth) vander varent wed(uwe) henr(ix) wilen vand(en) putte/
ter eend(er) zijden ende jan vand(en) wijngarde ter ande(re) om dertich/
ryns guld(en) eens diede voirs(creven) jan opte(n) xxviii[en] dach januar(ii)/
a(nn)[o] lxxviii geloofde simplic ende sonder condicie te betale(n) clase/
vand(en) hove in eene(n) seke(re)n tractate dat alsdoen voir scep(enen) van/
loeven(e) passeerde tussche(n) den selve(n) clase als mo(m)boir zijns wijfs/
ter eend(er) en(de) den selven vand(en) wijgarde ter ande(re) welcke/
gelofte der voirs(creven) wed(uwe) bijden voirs(creven) clase en(de) sijne(n) wive wert/
getransporteert voir scepen(en) van loeven(e) aprilis p(rim)[a] d(air) nae op/
seke(re) condicie(n) als hue(r) die so(m)me soude zijn vernuecht Dat/
dan dien brief want d(air) noch ande(re) vorweerden inne stonde(n)/
den voirs(creven) gehuysschen gerestitueert soude worden van welcke(n)/
xxx ryns guld(en) de voirs(creven) wed(uwe) versocht thue(re)r conclusien/
vand(en) voirs(creven) janne uutreykinge en(de) betalinge want den t(er)mijn/
van dien wae(r) verschene(n) hopen(de) dat hue(r) die geschien soude/
Dair tege(n) de voirs(creven) jan sustine(re)nde de contrarie dede seggen/
dat hij die gelofte hadde gedaen uut saken van seke(re)n gued(ingen)/
en(de) vestich(eit) die claes hem inden selven br(ieve) hadde gelooft te/
doen(e) van seke(re)n goeden die hij nochtan zeder en(de) naederhant/
om hem te decipiere(n) meest(er) ja(n)ne drappekier hadde overgegoet
//
soe dat hem bij dien zijne gued(inge) niet worde(n) en mochte(n)/
soude hij dan zijne pe(n)ning(e) geve(n) en(de) gheene goede hebbe(n) d(air)/
mede soude hij qualijc toecome(n) bieden(de) onder den ande(re)n te/
bewijsen dat hij die gelofte vand(en) xxx r(yns) guld(en) ald(air) geruert/
hadde gedaen voir en(de) inde stat vand(en) goede(n) die he(m) claes/
ald(air) hadde gelooft over te goede(n) hoe wel den selven brief/
dat niet uut en wijsde ende alsoe hoopte hij der aensprake(n)/
ongehouden te zijne D(air) op de wed(uwe) replice(re)nde dede segge(n)/
hue(r) gelofte wae(r) simpel en(de) sonder condicie en(de) d(air) op/
hadde zij met clase gevorweert en(de) hadde transport van/
dier so(m)men gecreg(en) Dat voirt claes en(de) jan zeder den voirs(creven)/
contracte overcome(n) wa(r)en dat claes met zijne(n) sweer en(de) huysvr(ouwe)/
den voirs(creven) vand(en) wijng(ar)de goeden souden int boscheussel dwelc/
claes dede en(de) was dit eussel alsdoen gepresen op twee/
ryns guld(en) boven allen co(m)mer en(de) ontsloech met dier gueding(e)/
clase uuter hachten te velpen dair inne hij was voir tvoldoen/
vand(er) gueding(e) nae inhout der scepen(en) br(ieve) van loeven(e) Dese/
en(de) meer ande(re) pointe(n) p(rese)nteerde sij te thoene(n) D(air) uuterlijc nae/
aensprake verantwerde(n) ende thoenisse van beyden p(ar)tie(n) scepen(en)/
van loeven(e) ter manissen smeyers gewijst hebben voir een vo(n)nisse/
dat de voirs(creven) jan vand(en) wijngarde gehouden soude zijn der voirs(creven)/
wed(uw)[en] den voirs(creven) scepen(en) brief te voldoen(e) ende heeft de selve jan/
e(n)nich gebreck van gueding(e) oft vestich(eit) dat mach hij volge(n) met/
rechte dair ende soe dat behoirt cor(am) scab(inis) in sca(m)p(n)[o] m(ar)cii xviii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer