SAL7373, Act: V°263.2 (591 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°263.2  
Act
Date: 1480-03-22

Transcription

2021-02-04 by Greet Foblets
It(em) lauwereys crabbe voir hem selve(n) ende inden name van/
katlijne(n) corekens in p(rese)ncia heeft gekint en(de) gelijdt dat/
hij metten goeden bij he(m) aenveert nae de doot jans wile(n)/
stroebants ende wile(n) zijns wijfs bewijst en(de) genoech gedae(n)/
is van vijf pet(er)s tstuck te xviii stuv(er)s lijfrinte(n) in afcorting(en)/
vand(er) lijft(ocht) die arnt vand(en) sande en(de) katlijne lavaerts/
zijn wijf nae hue(re)r beyder doot den voirs(creven) lauwer(eyse) en(de) zijne(n)/
wive toegeseet en(de) gelooft hebben in huwelik(er) vorweerd(en)/
bove(n) de xii r(yns) guld(en) erflijc d(air) af de voirs(creven) lauwer(eys) bewist/
is Scelden(de) quite den voirs(creven) arnde sijne(n) wive ende hue(re)n/
nacomeling(en) vand(en) vijf pet(er)s lijft(ocht) in mindernissen van des/
zij inde(n) voirs(creven) huwelike he(n) gelooft moege(n) hebben geloven(de)/
den selve(n) arnde zijne(n) wive noch nacomeling(en) van dien/
vijf pet(er)s ne(m)mermeer aen te spreken (et)c(etera) Sed war(andizare) Behoudel(ic)/
dat de selve lauwer(eys) blijft staen(de) op zijn beloep van des/
de voirs(creven) lijft(ocht) meer gedraecht dan de voirs(creven) v pet(er)s cor(am)/
berct moelen m(ar)cii xxii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer