SAL7373, Act: V°263.3 (592 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°263.3  
Act
Date: 1480-03-22

Transcription

2021-02-04 by Greet Foblets
It(em) de voirs(creven) arnt vandezande heeft gelooft geconsenteert/
en(de) gewillecoert dat alle en(de) yeg(ewelke) brieve van erve oft/
lijfrinte(n) die ka(tlij)[ne] lavaerts zijn huysvr(ouwe) aen hem brachte/
die insdeels afgequijt zijn ende weder ae(n)geleet nae/
de doot va(n) hem en(de) zijne(n) wive volge(n) sullen den p(er)sone(n) d(air) die/
op staen oft dien deselve sijn wijf sal willen ordine(re)n te/
bliven behoudel(ic) he(m) altijt d(air)inne zijn heffe(n) en(de) oft zijne huysvr(ouwe)/
voir he(m) aflivich worde dat hij dan alle die br(ieve) legge(n) sal ond(er) wet/
te loeven(e) tot zijne(n) behoef zijne leefdage lang en(de) nae zijn/
doot tot behoef vand(en) p(er)sone(n) d(air) op die staen oft dien de voirs(creven)/
ka(tlij)[ne] die ordine(re)n sal cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-12 by Jos Jonckheer