SAL7373, Act: V°41.3-R°42.1 (100 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°41.3-R°42.1  
Act
Date: 1479-08-11

Transcription

2018-11-21 by Greet Foblets
It(em) bauduin raes die geleyt is uut crachte va(n) ghichtinge(n)/
op janne cabo den jongen geschiet tot allen den goeden/
vand(en) selve(n) cabo ende hem met brieve(n) vander stad/
gescreve(n) aen den bailliu van geldenake heeft doen/
levere(n) de goede vanden selven cabo ende besundert/
alsulcken pe(n)ninge als gecomen sijn van eenen/
broussel biers dat de selve cabo hadde gebrouwen/
te geldenake gedragen(de) ter so(m)men van negen rijns/
guld(en) ende xiii stuv(er)s In jegewoirdich(eit) der/
scepen(en) van loeven(en) gestaen heeft gekint gehaven/
te hebben en(de) ontfanghen van thomase warnir bailliu/
van geldenake voirs(creven) vander voirs(creven) so(m)men de/
so(m)me van vijf rijns gulden(en) seventhien ende eene(n)/
halve(n) stuv(er)s ende tsurplus te weten(e) lxx vijfen(de)/
tseventich en(de) eene(n) halven stuvers Is gegaen soe/
aen der stad assijsen soe aen de vroentcosten vand(en)
//
voirs(creven) cabo soe aen den ghenen die tvoirs(creven) bier gepe(n)neweert/
heeft Sceldende dair af quite den voirs(creven) thomase ende/
alle ande(re) des quitan(cien) behoevende gelovende hem dair/
af ne(m)mermeer aen te spreken te vexeren te eyssche(n)/
oft te moyen in gheenen rechte gheestelijc noch weerlijc/
bij he(n) selven noch bij nieman(de) anders Sed war(andizare) de/
ista quitan(cia) erga quoscu(m)q(ue) cor(am) moelen aug(usti) xi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-08 by Jos Jonckheer