SAL7373, Act: V°44.2 (107 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°44.2  
Act
Date: 1479-08-14

Transcription

2018-11-16 by Greet Foblets
Den dach van thoenen die op heden bij co(n)tinuacie(n) gedient/
soude hebben tussche(n) willem(me) lambrechts ter eenre en(de)/
arnde de greve ter ande(r) zijden hebben beide de voirs(creven) p(ar)tie(n) gecontinueert en(de) uutgesedt tot van in dondersdage/
naestcomen(de) in xiiii nachten hebben voirts overgegeve(n)/
malcande(re)n oft men alsdan genechte houdt oft niet dat/
elc zijne getuyge(n) sal moege(n) leyde(n) voir eene(n) secretar(is)/
en(de) twee scepen(en) en(de) behoirlijc eyde(n) behalve(n) dat elc/
van zijnd(er) wed(er)p(ar)tie(n) deposicie(n) sal hebbe(n) lectue(r) inde/
banc en(de) d(aer) op rep(ro)che(re)n in sulcker mate(n) oft de deposicie(n) ope(n)baer gedaen wae(re)n cor(am) berct moelen aug(usti) xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer