SAL7373, Act: V°44.3 (108 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°44.3  
Act
Date: 1479-08-14

Transcription

2018-11-21 by Greet Foblets
Allen (et)c(etera) doen cond dat jan de hertoghe van oest(er)hout woenen(de)/
nu te orsmale heeft geconst(itueert) gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(ra)cie/
en(de) auct(oriteyt) gegeve(n) willem(me) [maes geheete(n)] van wijtvliet joese va(n) oerbeke/
vrancken mussche barbier henr(icke) van landen(en) willem(me) van/
leefdale ja(n)ne van ost ja(n)ne van borre gielise vand(er) heerstrate(n)/
gielise roesele(re) lambr(echte) van landen(en) des voirs(creven) henr(ix) sone/
en(de) ja(n)nes vand(er) hofstad aut Alle en(de) ieg(ewelke) zijn saken questie(n)/
en(de) geschille(n) die hij alsnu uutstaen(de) heeft oft namaels/
hebbe(n) sal moege(n) (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) P(ro)mitt(ens) rat(um) salvo/
iusto calculo cor(am) caverson burg(imagistro) reth(eman) berct scab(inis) aug(usti) xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer