SAL7373, Act: V°45.2 (110 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°45.2  
Act
Date: 1479-08-17

Transcription

2018-11-27 by Greet Foblets
It(em) de pe(n)ninghe dair mede dese voirs(creven) rinten zijn gecocht vand(en) pe [sijn gecome(n) vand(en) afgequijtten rinte(n)]/
metten pe(n)ninge(n) gecome(n) vand(en) xiiii r(ijns) g(ulden) van goude te xx stuv(er)s/
tstuc voir datu(m) sbriefs gemu(n)t erflic die a(nn)[o] lxi dece(m)br(is) xix aengeleecht/
wardd(en) en(de) v(er)borcht bij he(re)n warnie(re) van daules ridde(r) en(de) sijn borgen van welk(er)/
[afquiti(n)ge(n) de d pe(n)ninge gestelt sijn opde(n) wissel te lov(en) elk r(ijns) g(ulden) te xxii(½) stuv(er)s loepend(er) mu(n)ten iii pl(a)c(ken) voir de(n) stuv(er) voir de lichtich(eit) d(er) mu(n)te(n) nu loepen(de)] en(de) es ge(con)senteert en(de) v(er)claert op heden biden raide vand(er) stat dat soe/
wa(n)neer de vors(creven) obliga(ci)[e] en(de) vestich(eit) wae [soude sijn] gepasseert opde vors(creven) p(er)sone(n)/
en(de) vand(en) voirg(eruerde) rinte(n) mette(n) (con)dicien d(air)inne begrepe(n) soe de voirs(creven)/
ande(re) obliga(ci)[en] hier voe(r) ge(con)dicioneert heeft geweest datmen/
dan de selve ande(re) obliga(ci)[e] op he(re)n warnie(re) en(de) sijn borge(n) spreken(de)/
forme(re)n en(de) opde(n) wissel besegelt en(de) geteykent leve(re)n zoude totter/
gheenre behoif die de sett(er)s vand(en) pe(n)ning(en) de afquiti(n)ge begheert/
hebbe(n) dat men dien soude late(n) volgen Ende aldus s Act(um) in (con)s(ili)[o]/
op(idi) cav(er)son burg(imagistro) berthe(m) retheman molen scab(in)is absoloens wijtfliet lo(m)bart/
tymple willem(air) pape (con)siliar(iis) et plu(r)ib(us) aliis aug(usti) xvii
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer