SAL7373, Act: V°46.2 (112 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°46.2  
Act
Date: 1479-08-20

Transcription

2018-11-22 by Greet Foblets
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cont en(de) te wete(n) dat h(er) coenrart/
vander me(re)n docteur in beyden rechte(n) ridder ende heeft ge(con)st(itueert)/
geset volcome(n) macht p(ro)cu(r)acie en(de) auct(ori)teyt gegeve(n) robbijne/
vande(n) velde mychiele bolgry en(de) ghijsbrechte de vilte(re) aut/
Alle en(de) yegewelke zijn saken questien en(de) geschille(n) die hij/
alsnu uuytstaen(de) heeft oft namaels hebbe(n) sal moege(n) Alle/
desselfs he(re)n coenrarts jairgulde(n) sculde(n) opcomi(n)gen ende/
v(er)valle(n) goede beruerlijck en(de) omber(uerlijck) wair die gelegen zijn/
Te v(er)ware(n) te mane(n) teyssche(n) op te bue(re)n en(de) tontfange(n) d(aer) voe(r)/
te panden te dagen te beleyden rasteme(n)te te doen legge(n)/
in mel(iori) forma Cum p(otes)tate sub(stiduen)[di] p(ro)mitt(ens) ratu(m) salvo/
iusto calculo cor(am) cav(er)son burg(imagistro) reth(eman) berct scab(inis) aug(usti) xx
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer