SAL7373, Act: V°51.2 (129 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°51.2  
Act
Date: 1479-08-26

Transcription

2018-12-17 by Greet Foblets
Item jehan cabo de jonghe heeft hem op heden te/
rechte gep(rese)nteert inde banck voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n)/
loven(en) tegen marie(n) die maerte es va(n) baud(uine) raes in/
scampno p(rese)ntibus scab(inis) augusti xxvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer