SAL7373, Akte: V°54.2 (137 van 786)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°54.2  
Act
Datum: 1479-08-28

Transcriptie

2019-01-07 door Greet Foblets
Allen den ghene(n) (et)c(etera) doen cond dat qui(n)ten couckeroul ge(con)stituert/
gesedt volcom(en) macht p(ro)cu(r)acie en(de) auct(ori)teyt gegeve(n) arnde hanckart/
zijne(n) behuwede(n) zone joha(n)nese heems jacoppe trouwa(n)t de(n) jonge(n)/
augustine vande(n) werve te bruessele willem(me) plattij(n)make(r) van/
beveke(m) en(de) pete(re)n moreel wy(n)ne t(er) kiesen aut alt(er)i Alle ende/
yegewelke sijn sake(n) questien en(de) geschille(n) jairgulde(n) sculden/
opcomi(n)ge(n) p(ro)ffijte(n) v(er)valle(n) goeden beruerlijck en(de) omberuerlijck chise(n)/
rinten pachten te wat plaetse(n) oft voir wat gerichte geestelijc/
oft weerlijck dat zij Te verware(n) te mane() teyssche(n) op te/
bue(re)n en(de) tontfange(n) d(air) voe(r) te pande(n) te dage(n) te beleyden raste(men)[te]/
te doen legge(n) die met rechte texeque(re)n te wi(n)nen te v(er)liese(n)/
in mel(iori) forma p(ro)mitt(ens) ratu(m) salvo iusto calculo cor(am) cav(er)chon/
burg(imagistr)[o] rethema(n)s moele(n) scab(inis) aug(usti) xxviii
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer