SAL7373, Act: V°59.4-R°60.1 (151 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°59.4-R°60.1  
Act
Date: 1479-09-10

Transcription

2019-01-14 by Greet Foblets
It(em) de geswoirne vande(n) sceptreckers va(n) w(er)chte(r) hebben/
hen op heden voe(r) den rade vander stat te rechte gep(rese)ntert/
om hue(re)n thoen te leyden tegen ph(ilip)e keutens? arnde scrijne/
en(de) hue(re)n medeplege(re)n van zeke(re)n saken die zij und(er)linge/
uuytstaen(de) hadden aengaen(de) der vrih(eit) vand(en) trecken(en) en(de) des/
dair aen cleve(n) mach Aldair de voirs(creven) ph(ilip)s arndt noch
//
nyema(n)t van hue(re)n wege(n) gecompareert en is Ende alsoe/
hebben de hee(re)n geseyt dat zij dese hue(r) p(rese)ntacie t(er) eeuwige(n)/
me(m)orien deden registre(re)n in (con)s(ilio) op(idi) sept(embris) x
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer