SAL7373, Act: V°64.2 (166 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°64.2  
Act
Date: 1479-09-16

Transcription

2019-01-22 by Greet Foblets
Want gheert vanden bogarde als geleit nae des(er) stadt recht/
totte(n) goeden have en(de) erve laur(eyse) vand(en) broecke wair die/
gelege(n) zij(n) hem oft tybaute steenwegs d(er) stat bode in zijne(n)/
name mett(er) stat br(ieve) gescr(even) aende(n) meye(r) va(n) holede oft zijne(n)/
stedehoud(er) heeft doen leve(re)n alle de selve goede ond(er) hem/
gelege(n) Ende dach va(n) rechte doen beteeken(en) den voirs(creven)/
laur(eyse) oft hij hem dair tegen hadde wille(n) oppone(re)n welk(en)/
dach als ten geco(n)tinueerd(en) dage va(n) rechte op heden/
diende dair de selve laur(eys) noch p(ro)cur(eur) va(n) zijne(n) weghe(n)/
gecompareert en is den voirs(creven) g(or)de vande(n) bog(ar)de als geleyt/
trecht voirt v(er)sueken(de) Soe hebbe(n) de scepen(en) va(n) loven(en) ter/
manissen smeyers gewijst voir een vo(n)nisse nae dat hen heeft/
behoirlijck gebleke(n) bij cleernisse(n) en(de) rapporte tybauts voirs(creven)/
de voirscr(even) leveringe en(de) dach bescheydinge nae inhout/
des br(iefs) geschiet te zijne datme(n) den voirs(creven) geleydden va(n)d(en)/
voirs(creven) goeden houden soude inde macht va(n) zijne(n) voirs(creven) beleyde/
soe v(er)re het noch voir scepen(en) come(n) es cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer