SAL7373, Akte: V°76.1 (189 van 786)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte V°76.1  
Act
Datum: 1479-09-30

Transcriptie

2019-02-19 door Greet Foblets
Item es den voirscr(even) brief bekint te dier meyni(n)gen dat d(air)mede/
de voirscr(even) nae kinde(re) [vand(en) lesten bedde] nae de doot der voirs(creven) gehuyssche(n) en(de)/
des leste leven(de) va(n) hen beyden op dat zij gheen wettige gebuerte/
van he(n) beyde(n) acht(er) en liete(n) sulle(n) moege(n) aenveerde(n) allet gene/
van have(n) en(de) erve(n) dat nade(n) selve(n) leste(n) leven(de) va(n) hen beyde(n) blive(n)/
sal en(de) v(er)ove(re)n bove(n) hue(r) wettige schulde(n) en(de) redelijcke legate/
ad pios usus en(de) voer de salich(eit) hue(re)r ziele(n) eisdem
Nagekeken doorGreet Stevens
ModeratorGreet Stevens
Laatste update:: 2016-11-15 door Jos Jonckheer