SAL7373, Act: V°85.3 (205 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°85.3  
Act
Date: 1479-10-16

Transcription

2019-03-26 by Greet Foblets
Ald(air) in rechte voir meye(r) en(de) scepen(en) van loeven(en) ka(tlij)[ne] van viler begonne(n)/
heeft aen te spreke(n) arnde boene en(de) lijsb(etten) sijne(n) wive soe verre dat elcken/
aencleve(n) mocht van seke(re)n hantdedich(eit) en(de) bloetreysen die de selve/
lijsb(eth) aen huer soude hebben voirtgekeert ende de voirs(creven) arnt die schutten(de)/
gealligeert heeft dat hij niet sculd(ich) en wae(r) tantwerd(en) int p(ri)ncipael/
noch dat zij gheen macht en hadde e(n)nige ae(n)sprake op hen te/
doen(e) te voirde(r) want zij wae(r) gehuwt en(de) hadde eene(n) man den/
welcke(n) zij niet bewijsen en soude conne(n) aflivich te zijne D(air) tegen/
de voirs(creven) ka(tlij)[ne] replice(re)nde dede segge(n) sustine(re)nde de (contra)rie p(rese)nteerde/
goede caucie en(de) borchtocht te stelle(n) den rechte genoech sijnde den/
voirs(creven) arnde in desen met eene(n) gedinge te gestaen(e) Is gewijst bij scepen(en)/
van loeven(en) wair zij die caucie stelt soe zij heeft gep(rese)nteert dat/
de verweerde(r) sculd(ich) sal zijn naede(r) te antwerd(en) cor(am) scab(inis) in/
sca(m)p(n)[o] oct(obris) xvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer