SAL7373, Act: V°85.4 (206 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°85.4  
Act
Date: 1479-10-16

Transcription

2019-03-25 by Greet Foblets
Allen (et)c(etera) doen cond dat barbele wed(uwe) giel(ijs) wilen van brab(ant) [cum tuto(r)e] heeft/
geconst(itueert) ja(n)ne van ost matheeuse colcx en(de) willem(me) van schore aut/
Alle hue(r) sake(n) in mel(iori) for(ma) p(ro)mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am)/
cav(er)son burg(imagistro) berthe(m) berct scabinis octobr(is) xvi
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-15 by Jos Jonckheer