SAL7373, Act: V°93.3 (234 of 786)
Search Act
previous | next
Act V°93.3  
Act
Date: 1479-10-22

Transcription

2019-05-20 by Greet Foblets
It(em) de voirs(creven) jouffr(ouwe) else cum tuto(r)e in p(rese)ncia heeft ov(er)geg(even)/
en(de) getransporteert henr(icke) pynnock voirs(creven) hue(re)n brueder/
tot behoef jouffr(ouwen) elsen hue(re)r dochter die wijf is willems/
vilters alle trecht p(ro)prieteyt en(de) actie die zij e(n)nichssins heeft/
int viii[te] gedeelte van alsulcke(n) twintich ryns guld(en)/
erflijc als vrouwe katlijne wilen van quaderebbe wed(uwe)/
hee(re)n symoens wilen pynnoc ridders vercrege(n) hadde aen/
en(de) op de stad ba(n)mile ingeseten(en) st en(de) s(e)c(un)darie kercke(n) van/
luydick ende de selve vrouwe katlijne in hue(re)n testame(n)te/
den wettig(en) kinde(re)n amelricx wilen pynnoc heeft gemaect/
d(air) op tot behoef der voirs(creven) jouffr(ouwen) elsen renn(un)cie(re)nde en(de) behoirl(ic)/
verthiende promitt(ens) sat(isfacere) si q(uid) prout Ende dit in/
reco(m)pense ende vergheldingen van dat de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
else [de dochter] eer zij te huwelijke tooch voir der voirs(creven) jouffr(ouwen)/
elsen hue(re)r moeder vercocht her ja(n)ne uuter lyemi(n)ghen/
ridder eenen beemt gelegen te nederlynte(r) en(de) d(air)af de/
selve jouffr(ouwe) else de moeder de pe(n)nigen tooch Met sulcker/
condicien dat de voirs(creven) gehuysschen de voirscreven rinte niet/
en sullen moege(n) versetten vercoopen noch belasten in/
gheender wijs Oft oick die in e(n)nigen tiden toecomen(de)/
afgeleet worde salmen die pe(n)ningen wed(er)o(m)me ter/
geliker natue(re)n moete(n) aenleggen cor(am) eisd(em)
ContributorsGreet Stevens , Jos Jonckheer
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-11-22 by Jos Jonckheer