SAL7375, Act: R°103.1 (232 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°103.1  
Act
Date: 1481-10-03

Transcription

2020-01-07 by Dieter Taillieu
Vanden stoote questien en(de) geschillen die uutstaen moegen totten/
daghe toe van heden tusschen bastijne coursays ter eender en(de) la(m)brechte/
wigger ter ande(re) van wat saken oft stucken dat zij in e(n)niger manie(re)n/
hebben hen de selve p(ar)tien gesubmitteert en(de) verbonden in segge(re)n en(de)/
en(de) vriendelike yeffene(re)n te weten de voirs(creven) bastijn in ja(n)nese opten/
berch en(de) matheeuse colcx ende de voirs(creven) lambrecht in gielijse de vos/
en(de) joh(ann)em vasont secretar(is) in sulker vuegen dat elcke p(ar)tie zijnen/
eysch en(de) gebreken die hij opden ande(re)n heeft ov(er)gheven sal met/
gescrifte den seggers vand(er) wederp(ar)tien bynnen viii dage(n) naest/
comen(de) en(de) elc sal van sanders eysche copie nemen en(de) dairop ant/
weerden met gescrifte bynnen viii dagen d(air)nae en(de) bynnen xiiii/
nachten d(air)nae sullen de seggers alle getuychenisse en(de) claernisse/
ae(n)hoiren op dat hen dunct behoeven(de) en(de) by(n)nen xiiii nachten d(air)/
nae hue(r) uutsprake d(air)af doen op dat zijs eens zijn oft anders/
die sake bringen voir scepen(en) van loeven(e) om d(air)af een vo(n)nisse/
te hebben(e) om den wijn promitt(entes) rat(um) ende oft e(n)niger p(ar)tien segge(r)/
gebrake ande(r) in die stadt te moegen nemen oct cor(am) buetsele/
thenis octobr(is) iii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt