SAL7375, Act: R°12.1-V°12.1 (34 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°12.1-V°12.1  
Act
Date: 1481-07-05

Transcription

 by 
Item cornelijs mychiels zone wijle(n) jans ty(m)merman in p(rese)ncia heeft/
verdingt ende aengenome(n) te maken(e) en(de) te leve(re)n tegen vranckx/
uuyte(n) lyemi(n)gen ty(n)nenpotghiete(r) als meye(r) d(er) brued(er)scap va(n) sinte/
loys laur(ijse) rombouts janne vand(en) hoevelde henricke va(n)d(en)/
berghe jacoppe arnouts ja(n)ne de weert g(er)de vrederijx/
als brueders d(er) selv(er) tvervolch van der [cappe(n) va(n)d(er)] cappelle(n) va(n) s(in)te/
loys totten ynde toe uuyt gelijckerwijs en(de) in alle/
der manie(re)n alsoe dander deel vand(er) selv(er) cappe(n) aldair/
gemaect es zoe van hoochden lingden breydden en(de) inden/
selve(n) steke Es vorweerde dat inde middelt van/
dese(n) wercke sal come(n) ende gestelt worde(n) den ouden torne/
op eene nyeuwe cuype vander welker den vloer ligge(n)/
sal i(½) voet bove(n) den vorst vand(er) cappe(n) vand(er) capelle(n)/
met alsoe vele stijlen als den ouden torre eyscht/
Ende sal de [selve] cuype hue(re)n eysch hebbe(n) van hoochden/
naden eysch vanden wercke om de clocke d(aer) inne te/
hangen(e) wel en(de) werckelijck en(de) die te stai hangen(e)/
tot luyden(e) d(aer) inne de selve cornelijs gehouden sal zijn/
ende al te doen(e) nae werckma(n)s p(ri)se hen des v(er)stae(n)de/
Item heeft geloeft de voirscr(even) cornelijs tvoirscr(even) werck volmaect/
te hebben(e) tussche(n) dit en(de) sinte remeysdach naestcomen(de) oft acht/
d(aer)nae ombegrepe(n) Ende d(aer) voe(r) sal hij hebbe(n) vijftich r(inssche)/
gul(den) te xx st(uvers) tstuck iii pl(a)c(ken) voir den st(uver) Met alsulker/
condicien eest dat sake dat tselve werck volmaect sal/
wese(n) tussche(n) dit en(de) sinte remeysdach naestcomen(de) soe selen/
de voirs(creven) meye(r) en(de) brued(er)s den voirs(creven) cornelise geve(n) noch/
twee r(inssche) g(ulden) ten voirs(creven) p(ri)se Ende oft tselve werck/
niet volmaect en werde ten viii[te(n)] dage nae den voirs(creven) sinte/
remeysdage naestcomen(de) soe en sele(n) de voirs(creven) meye(r) ende/
brued(er)s niet meer gehoude(n) zij(n) te geven(e) den voirs(creven) cornelise/
dan xlvi r(inssche) gul(den) te lx pl(a)c(ken) tstuck Item es noch vorw(er)de/
dat de voirscr(even) meest(er)s van sinte loy sele(n) gehoude(n) zij(n) t(er) stont
//
te geven(e) op afslach vand(en) voirscr(even) so(m)men den voirs(creven) cornelise/
xxv r(inssche) gul(den) te(n) voirs(creven) p(ri)se Ende noch xii r(inssche) gul(den) als/
tvoirscr(even) werck ghereet sal zijn te richten(e) en(de) alsme(n) richt/
Ende tsurplus vande(n) pe(n)ni(n)gen als tgeheel werck/
voldaen sal zijn Inde est [sunt] fideiussores dicti cornelii ind(ivisim)/
arnoldus mychiels patrinis d(i)c(t)i cornelii et henr(ici) hollande(re)/
Et p(ri)m(us) cor(am) butsele thenis julii qui(n)ta
Contributors
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt