SAL7375, Act: R°140.3-V°140.1 (325 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°140.3-V°140.1  
Act
Date: 1481-11-01

Transcription

2020-03-19 by Dieter Taillieu
It(em) jan de prumier heeft ontsedt op eene(n) borge te daghe en(de)/
te rechte te comen alsulken rasteme(n)te als de executeurs vanden/
testame(n)te hee(re)n jans wilen gordijns zijns oems moegen hebben/
doen doen toenrechte soe hij meynt op seke(re) pe(n)ni(n)ge op seke(re) pe(n)ni(n)ge/
bij hem onder de wet gesedt tot seker(en) naerderscap behoef tegen/
welken rasteme(n)te hij p(ro)testeert hem ierst en(de) voir al met rechte/
te moegen oppone(re)n en(de) reden(en) te allige(re)n wair bij die va(n) gheender/
weerden en zijn geweest noch en behoe(re)n stadt te g(ri)pen en(de) d(air)nae
//
oft die gewesen wa(r)en stat te gripen he(m) te oppone(re)n met rechte tege(n)/
tghene d(air)voe(r) die executeurs de selve rasteme(n)ten hebben doen doen inde/
su(n)t fideiussores sui ta(m)q(uam) principales ind(ivisim) m(a)g(iste)r hugo de vers canonic/
der kercken va(n) s(in)[te] peters te loeven(e) renu(n)c(ians) en(de) jan va(n) thienen inden/
bonten osse nu tertijt scepen(e) te loeven(e) que(m) joh(ann)em de thenis ip(s)i joh(ann)es/
de prumier et m(a)g(iste)r hugo renu(n)c(ians) ut sup(ra) p(ro)mis(er)[u(n)t] ind(ivisim) exin(de) inde(m)pne(m)/
cons(er)va(r)e ins(u)p(er) p(ri)m(us) cor(am) willems substi(tu)[to] villici py(n)noc oppe(n)dorp/
scab(inis) nove(m)br(is) p(ri)ma
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-31 by Xavier Delacourt