SAL7375, Act: R°40.1 (91 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°40.1  
Act
Date: 1481-07-26

Transcription

2019-01-25 by Dieter Taillieu
It(em) peter vaes sone peters woenen(de) opden blauwenputte in p(rese)ncia/
heeft genomen van clause va(n) bo(m)male de goede h(ier) nae bescr(even) te/
weten(e) iii(½) boende(re)n lants gelegen in drie stucken deen stucke/
houden(de) een boender es gelegen tusschen de goede van vlierbeke die/
henr(ick) brugman houden(de) was dande(re) houden(de) oick een boende(r) tusschen/
de goede desselfs goidshuys die jan grijm gehouden heeft ende/
tderde houden(de) sesse dach(mael) es gelegen tusschen de goede des voirs(creven) goidsh(uys)/
te houden te hebben en(de) te wy(n)nen van half merte naestcomen(de)/
eene(n) t(er)mijn van ix jae(re)n lang deen nae dande(r) sonder middel/
v(er)volgen(de) elx jairs dae(re)nbynnen om en(de) voe(r) thien mudden rocx der/
maten en(de) pacht va(n) loeven(en) te vlierbeke oft te loeven(en) te leve(re)n/
dairt clause gelieve(n) sal alle jae(re) s(in)[t] andriesmisse te betalen(e) quol(ibet)/
ass(ecutu)[m] It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) peter de voirs(creven) lande wy(n)nen werven/
en(de) mesten sal gelijc reengenooten boven en(de) beneden en(de) die laten/
tsijne(n) afscheyden te weten(e) de twee ierste stucken met even(en)/
stoppelen en(de) de vi dach(mael) met roggen stoppelen ende es vorweerde/
dat de voirs(creven) peter de voirs(creven) lande by(n)nen den drie leste jae(re)n niet/
en sal moegen hoervruchten en(de) alle dese vorweerden cor(am) buetsele/
thenis julii xxvi
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt