SAL7375, Act: R°40.3-V°40.1 (93 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°40.3-V°40.1  
Act
, ook de 2 aansluitende lijnen
Date: 1481-07-27

Transcription

2019-01-25 by Dieter Taillieu
Opde questie die voe(r) den raide vander stadt comen es tusschen/
andriese van voshem vorste(r) ter eender en(de) arnde scrijne ter ande(re) en(de)/
gielijse robbijns als borge henricx va(n) landen(en) ten huyse desselfs/
andries geva(n)gen sitten(de) ten versuecke des voirs(creven) arnts scrine ter/
derder alse vanden verlegge der vroentcosten die de voirs(creven) gielijs/
aldair v(er)seten hadde die soe de voirs(creven) henr(ick) va(n) landen(en) en(de) gielijs/
robbijns meynden de voirs(creven) arnt die gielijse hadde doen vangen/
sculdich wae(re) te verleggen want inde p(ri)ncipale materie alnoch
//
egheen beslicht en wae(re) geschiet vanden welken arnt hielt de/
contrarie seggen(de) dat ten lesten gedinge inde banck voir meye(r)/
en(de) scepen(en) om dat de selve scepen(en) tvo(n)nisse inder saken gemaent/
niet en consten geuten(en) mits der cortheyt wille vanden tijde/
en(de) dat tgedinge eene(n) langen tijt mits den oeghste uutgestelt/
moest zijn en(de) alsoe de sake van dien lange ombeslicht hanghen/
de selve scepen(en) he(m) hadde(n) gebeden den voirs(creven) gielijse op caucie ju(r)atorie/
weder te comen trecht verwachten te willen laten slaken vand(en) vroe(n)ten/
drie weken tijts dwelck hij alsoe ter beden va(n) scepen(en) hadde gedaen/
bij alsoe oic dat hij den vorste(r) vanden vroentcosten te vreden stelde/
in dwelck de selve gielijs hadde geconsenteert en(de) dat met weder/
seecht en(de) ae(n)genomen alsoe hoopte arndt dat hij in die costen te/
v(er)leggen niet gehouden en soude zijn dair tegen de voirs(creven) henr(ick) va(n)/
landen(en) seyde dat hij he(m) oppone(re)n woude tegen arnts scepen(en) brieve(n)/
en(de) voirtstel es uutgesproken eve(n)verre de voirs(creven) gielijs begheert/
ontslagen te zijne op de voirs(creven) caucie dat hij den vorste(r) te vrede(n) stellen/
sal oft zijne(n) moet hebben vanden costen ten ynde vand(en) saken om/
dan d(air)af gedaen te wordden(e) des trecht wijsen sal in (con)s(ili)[o] op(idi) julii xxvii
//
Op dwelc de voirs(creven) henr(ick) van landen(en) antweerde dat gielijs/
zijn oem d(air)voe(r) dan in hachte(n) bliven soude
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt