SAL7375, Akte: R°47.2 (107 van 1101)
Zoek akte
Vorige | Volgende
Akte R°47.2  
Act
Datum: 1481-07-30

Transcriptie

2019-03-02 door Dieter Taillieu
It(em) jouffr(ouw) a(n)ne wed(uwe) lauwereys wilen van wynghe heeft gekint/
en(de) gelijdt dat jan gazeal huer allessins geco(n)tenteert en(de) te vreden/
gestelt heeft van al tghene des wilen lauwereys huer man/
te he(m)weert te seggen(e) oft dat zij deen metten ande(re)n te doen mochte(n)/
hebben en(de) oick van al tghene des zij he(m) totten daghe toe va(n) heden/
eysschen(de) mach zijn in e(n)niger manie(re)n van wat saken oft stucken dat/
zij den selven d(aer)af volcomelijc quijtschelden(de) p(ro)mitt(ens) nullaten(us)/
alloqui cor(am) roelofs hoelair julii penult(ima)
Nagekeken doorLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
ModeratorLieve Van Hoestenberghe
Laatste update:: 2017-01-25 door Xavier Delacourt