SAL7375, Act: R°51.4-V°51.1 (121 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°51.4-V°51.1  
Act
Date: 1481-08-09

Transcription

2019-03-11 by Dieter Taillieu
It(em) es den voirs(creven) [scout]brief bekint te dier meyni(n)gen want de voirs(creven) h(er)/
lodewijck py(n)nock bekint heeft en(de) mits desen bekint h dat alsulken/
fina(n)cien als gedaen sullen werden van vi rinsschegulden(en) erflijc aen
//
gielijs van caverson en(de) iiii rinsschegulden(en) erflijc aen willem/
corekens dat die voir hem geschiet es [soud(en)] en(de) dat de pe(n)ni(n)ge van/
dien tsijne(n) orboe(r) en(de) proffijte allessins gecomen en(de) bekeert sullen/
wordden en(de) in zijne(n) handen comen en(de) de selve p(er)sonen oft e(n)nige/
van hen noch anderssins voe(r) hem te laste sto(n)den oft hen v(er)oblige(re)n/
mochten voir hem dat zij en(de) elc huer(en) tallen tijden alst hen gelieft/
mids den voirs(creven) beki(n)ne sal en(de) selen moegen behulpen om vand(er)/
finan(cien) voirs(creven) en(de) allen ande(re)n hoedanich dit zijn oft wesen sullen hen/
selen moegen lossen en(de) doen lossen costeloes en(de) schadeloos het wae(re)/
dat zij gepraemt wae(re)n oft h last hadden oft s niet en(de) voirt van/
allen costen en(de) lasten zij wae(re)n va(n) rechte oft ande(re) die zij oft e(n)nich/
van hen d(aer)om geleden hadden in e(n)niger manier(re)n coram eisd(em)
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt