SAL7375, Act: R°52.4-V°52.1 (123 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°52.4-V°52.1  
Act
Date: 1481-08-11

Transcription

2019-03-11 by Dieter Taillieu
Want claes vanden hove als geleyt nae deser stadt recht/
voir zijn wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(en)/
tot allen den goeden beyde have en(de) erve jans ghijsmans hem met/
brieve(n) van des(er) stad de gescreve(n) aen den meye(r) van halen oft zijne(n)/
stedehoude(r) te webbekem alle de selve goede gelegen inde prochien/
van assent en(de) webbekem heeft doen leve(re)n en(de) dach van rechte/
doen bescheyden den voirs(creven) ja(n)ne zijnder huysvrouwe wy(n)ne en(de) alle/
ande(re) hande aen de voirs(creven) goede hebben(de) oft zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge/
yet hadden willen allige(re)n tot welken daghe noch oic opheden/
als ten verstreken(en) daghe van rechte de voirs(creven) p(er)sonen noch nyema(n)t/
van hue(re)n weegen geco(m)pareert en es de voirs(creven) geleydde altijt co(m)pare(re)nde/
en(de) trecht voirt versueken(de) soe v(er)re dat scepen(en) van loeven(en) ter/
manissen smeyers nae dat hen behoirlijc heeft gebleken bij resc(ri)pte
//
jans van laethem meyers tot halen de voirs(creven) execucie geschiet/
te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleydden/
vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht va(n) zijne(n) beleyde en(de)/
leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es act(um) in/
sca(m)pno aug(usti) xi
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt