SAL7375, Act: R°62.4-V°62.1 (144 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°62.4-V°62.1  
Act
Date: 1481-08-18

Transcription

2019-06-17 by Dieter Taillieu
It(em) jan van ost woenen(de) te loeven(en) en(de) symon va(n) wesenbeke woenen(de)/
te dieven aen de moelen hebben gelooft ind(ivisim) ja(n)ne de raymake(re)/
geheete(n) moelenslege(re) xv rijnsche gulden(en) te xx stuv(er)s tstuc en(de)/
xiiii stuv(er)s de xiiii stuv(er)s dairaf tusschen dit en(de) goensdach naest/
comen(de) de v r(insche) g(uldenen) d(air)af viii dage nae ons(er) vrouwen dage nati(vi)tat(is)/
d(air)nae volgen(de) vijf r(insche) g(uldenen) d(air)af te kersmisse d(air)nae en(de) de leste vijf/
r(insche) g(uldenen) te paesschen d(air)nae te betalen quol(ibet) ass(ecutu)[m] et p(ri)m(us) voirt hebben/
mits desen de voirs(creven) van ost ter eender en(de) jan de raymake(re) ter ande(re)/
malcande(re)n quijtgescouwen van alsulker come(n)scap alst de voirs(creven) va(n)/
ost tegen den voirs(creven) raymake(re) gedaen hadde omtrint paesschen lestleden/
vand(en) huyse(n) en(de) hove mette(n) wy(n)nen(de) lande(n) gelegen op s(in)[te] katlijne(n) keyberch/
die de selve jan va(n) ost tegen den selven raymake(re) omtrint paeschen/
lestleden gecocht hadde oft ten erfchijse genomen op hoegen en(de) hem/

//
metter berrender keerssen bleef consente(re)nde en(de) overgeven(de) de/
selve van ost dat de selve jan de raymake(re) d(air)mede zijn prouffijt/
doe gelijc oft die(n) niet en wae(re) geschiet cor(am) py(n)nock roelants aug(usti)/
xviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe , Jos Jonckheer
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt