SAL7375, Act: R°80.1 (189 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°80.1  
Act
Date: 1481-09-15

Transcription

2019-10-15 by Dieter Taillieu
Want gorijs wante en(de) jan saerts beyde als geleyt onder/
den ande(re)n nae des(er) stad recht voir hue(r) wettich gebreck uut/
crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) tot allen den goede(n) beyde/
have en(de) erve henr(ix) wilen standaert en(de) jans wilen zijns soens/
soe wair die gelegen sijn hen met beslooten(en) br(ieven) van des(er) stad/
gescr(even) aen den meye(r) va(n) arschot oft sijne(n) stedehoude(r) alle de/
selve goede hebben doen leve(re)n en(de) den wed(uwe) en(de) kinde(re)n der/
selv(er) wilen henr(ix) en(de) sijns soens dach van rechte alhier te/
(com)pare(re)n bescheiden es geweest oft zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge/
yet hadden willen allige(re)n tot welken dage de voirs(creven) p(er)sonen/
noch nyema(n)t van hue(re)n wegen geco(m)pareert en sijn de voirs(creven) ge/
leydde altijt compare(re)nde en(de) trecht voirt versueken(de) soe v(er)re/
dat scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers nae dat hen be/
hoirlijck heeft gebleken bij resc(ri)pte des voirs(creven) meyers en(de)/
de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dachbescheidinge geschiet te sijne/
gewesen hebben voir een vo(n)nisse datmen de voirscr(even) geleydde/
vanden voirscr(even) goeden houden soude inde macht van hue(re)n/
voirs(creven) beleydde en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en)/
come(n) is act(um) in sca(m)pno septembr(is) xv
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt