SAL7375, Act: R°83.2 (197 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°83.2  
Act
Date: 1481-09-18

Transcription

2019-10-22 by Dieter Taillieu
Den dach van rechte op heden dienen(de) tusschen goessen(en) herijs/
als geleyt totten goeden wouters wilen herijs v(er)vangen(de) en(de) op hem/
nemen(de) gheerde de vorste(r) zijne(n) medegeleydden totten selven goeden/
ter eender zijden en(de) ja(n)ne van rode als procur(eur) mathijs en(de) jans herijs/
gebruede(re)n en(de) jans jaquet huers swagers ter ande(re) es bij consente/
desselfs goessens en(de) jans van rode verlingt en(de) uutgestelt tot/
van heden in vier weken naestcomen(de) te mistijde om alsdan te dyenen/
gelijc dien op heden gedient soude hebben cor(am) hoelair thenis/
sept(embris) xviii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt