SAL7375, Act: R°98.2 (220 of 1101)
Search Act
previous | next
Act R°98.2  
Act
Date: 1481-10-02

Transcription

2019-11-20 by Dieter Taillieu
Want steven van bloeme(n)dale als p(ro)cur(eur) geldolfs vand(en) wynde/
van boensbeke geleyt onder den ande(re)n nae deser stad recht voir zijn/
wettich gebreck uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loeven(e) dairop/
gepasseert tot allen den goeden beyde have en(de) erve willems/
wilen van daelhem van pamele soe wair die gelegen zijn hem oft/
willem(me) van bierbeke der stadt bode in zijne(n) name met brieven/
van deser stadt gescr(even) aen den meye(r) van halen oft zijne(n) stedehoude(r)/
ter nuwer capellen alle de goede des voirs(creven) wilen willems heeft doen/
leve(re)n en(de) kerstiane vanden wynde jasparen vanden velde en(de) hubrechte/
vaes die die houden(de) waren dach va(n) rechte doen bescheyden oft/
zij tegen de voirs(creven) leveri(n)ge yet hadden willen allige(re)n tot welken/
daghe de voirs(creven) p(er)sonen noch nyema(n)t van hue(re)n wegen geco(m)pareert/
en zijn en(de) de voirs(creven) geleydde trecht voirt versocht heeft soe/
hebben de hee(re)n scepen(en) van loeven(e) ter manissen smeyers nae dat/
hen behoirlijc heeft gebleken bij rapporte des voirs(creven) willems/
van bierbeke de voirs(creven) leveri(n)ge en(de) dach bescheydinge geschiet/
te zijne gewesen hebben voir een vo(n)nisse datmen den voirs(creven) geleydden/
vanden voirs(creven) goeden houden soude inde macht va(n) zijne(n) beleyde/
en(de) leveri(n)gen voirs(creven) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) comen es act(um) in sca(m)p(n)[o]/
octobr(is) ii
ContributorsLieve Van Hoestenberghe
Moderated byLieve Van Hoestenberghe
Last update: 2017-01-25 by Xavier Delacourt